ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
ที่ตั้ง  เลขที่ 234 หมู่ 3 ่ถนนเลย-ด่านซ้าย  ต.เสี้ยว  อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
E-mail:ponpadang@loei1.go.th
Web:ponepadang.loei1.go.th

โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง สพป.ลย1Google Map


Comments